עברית | english | русский

1910-1920

Your source for 20th century design and decorative items.

1918
Red/Blue chair
Design - Gerrit Rietveld

www.italianfurnishings.com
  


Google Site Search:
before 1900 1900 1900-1910 1910 1910-1920 1920 1920-1930 1930 1930-1940 1940 1940-1950 1950 1950-1960 1960 1960-1970 1970 1970-1980 1980 1980-1990 1990 1990-2000 2000

© 2002 Studio Tatyana xxdesign@kesor.net
created by evgeny@kesor.net