עברית | english | русский

אופנה חולפת (Obsolescence) - ראה: התיישנות מתוכננת

אווירודינמיות (Aerodynamics) - תכונה של גוף נייד, המאפשרת לו להתגבר על התנגדות האוויר ביתר קלות הודות לצורתו, ולהשקיע פחות אנרגיה במהירות נתונה.
הצורה רצויה היא בעלת קו-מתאר, המעוגל בקצהו האחד ומתחדד בקצהו האחר. על שטח הפנים החיצוני להיות חלק ואחיד ככל שניתן.
צורה זו, הנמצאת בטבע בדמותם של בעלי-חיים מסוימים, כגון: דגים וציפורים, "יושמה" בעיצוב מטוסים וכלי-רכב.

איקונין (icon) - צלם או דמות סימבוליים אשר נועדו להערצה ולסגידה, בעיקר בהקשר דתי.

איקונולוגיה (iconology) - מדע העוסק בניתוח היסטורי ובפרשנות משמעויותיהם של סמלים ותמונות.

איקונוגרפיה מילולית: איקון - תמונה; גרפין - לכתוב; כלומר, תוכני תמונה. - תחום הלימוד העוסק בזיהוי ובניתוח נושאי תמונות וסמלים - עצמים, דמויות, או אירועים ביצירות אמנות, כולל זיהוי משמעות או משמעויות הנושא, הדתית, הסמלית, הפוליטית וכו', בקונטקסט התרבותי שבו נוצרה היצירה, ובהסתמכות על מקורות כתובים.
ברובד הטרום-איקונוגרפי אפשר לזהות תמונה על סמך התבוננות בה וניסיון יום-יומי.

איקון של פופ - תמונות ודמויות שנלקחו מאמצעי התקשורת וממוצרי הצריכה, אשר זוכים במיוחד לתפוצה ולאהדה המוניים, כמו, למשל, קוקה-קולה, מרלין מונרו, מיקי מאוס (ראה: פופ-ארט)

אסתטיקה של המכונה (Machine Aesthetics) - אסתטיקה המאופיינת בצורות גיאומטריות נקיות, רמות גבוהות של גימור וליטוש, ברק מתכתי, דיוק, הימנעות מפרטים מיותרים ומעיטור. כל אלה הם מאפיינים עיקריים של התפישות בזרם המודרני (ראה: מודרניזם)

אקלקטיזם (eclecticism) - גישה העושה שימוש במקורות השפעה שונים, תוך שילובם באותה היצירה, אם באמנות ואם באדריכלות או בעיצוב.

ארגונומיה (ergonomics) - הנדסת אנוש, המדע העוסק בשיפור היחסים שבין גוף האדם לחפץ המעוצב.

דוייטשה וורקבונד (deutsche werkbund) - ארגון שנוסד בשנת 1907 למטרות חינוך ותעמולה לקידום העיצוב בגרמניה. חבריו התכוונו לאיחוד תחומי המסחר, האמנות, המלאכה והתעשייה למטרות מעשיות. לשם כך ארגנו תערוכות ופרסמו מאמרים בכתבי-עת ובהם עודדו את ההאחדה (ראה להלן) ואת המיכון יחד עם ביטוי אמנותי חופשי. לארגון הייתה השפעה גדולה על הקמת ארגונים דומים, בעיקר באוסטריה ובארצות סקנדינביה.

האחדה (standardization) - שיטה המייצרת חלפים לסדרות ייצור גדולות. יצור סטנדרטי אחיד של חלקי המוצר הנתון מבטיח חלקים הניתנים להחלפה במידת הצורך ואשר מאריכים את ימי תפקוד המוצר.

הסתגננות (styling) - מושג המביע זלזול ואף התנגדות כלפי הגישה האמריקנית אשר על פיה חזות החפץ מעוצבת בעיקר לשם עלייה ברמת המכירות. גישה זו צמחה בשנות השלושים והיא מזוהה בעיקר עם סגנון הסטרימליין (ראה: סטרימליינינג), ובהמשך, גם עם העיצוב של כלכלת השפע בארצות-הברית (ראה: התיישנות מתוכננת)

התיישנות מתוכננת (planned obsolencence) - גישה בעיצוב ובמדיניות שאפיינו במיוחד את כלכלת השפע בשנות החמישים בארצות-הברית. על-פי מדיניות זו יש ליצור, ללא הפסק, מודלים עיצובים חדשים, על-מנת להמאיס על הצרכנים את המודלים הישנים וכתוצאה מכן לעורר ולספק גם יחד את דרישותיהם התמידיות לחידושים. מעגל אין-סופי זה בא לידי ביטוי במיוחד בשוק המכוניות.

חתך הזהב - יחס גדלים היכול להתבטא בחלוקת שלם לשני חלקים לא-שווים (למשל, היחס שבין אורכו של מלבן לרוחבו), חלוקה שבה היחס שבין השלם לחלק הגדול, שווה ליחס שבין החלק הגדול לחלק הקטן, ובביטוי המספרי הוא 3:8 לערך. יחס הגדלים הזה נחשב ליחס האסתטי האידיאלי מאז העת העתיקה ונעשה בו שימיש רב בתכנון הארכיטקטוני ובאמנות.

תבניות - כלים העשויים מחומרים חזקים בצורה נגטיבית (הפוכה) לכלי הנדרש, ואליהם נוצק החומר ממנו נוצר הכלי; כמו: חימר, גבס, ופלסטיק כיום.
התבנית מפורקת לאחר ייבוש החומר בתוכה, ואפשר להשתמש בה שוב ושוב.


חיפוש באתר עם Google:
1800-1900 1900 1900-1910 1910 1910-1920 1920 1920-1930 1930 1930-1940 1940 1940-1950 1950 1950-1960 1960 1960-1970 1970 1970-1980 1980 1980-1990 1990 1990-2000 2000

© 2002 Studio Tatyana [email protected]
created by [email protected]